Autorisasjon for returvarer

Garantipolicy

Fremgangsmåte med mangelfull krav

RMA-policy

Staba Electric Co., Ltd. (kort som Staba) -produkter er garantert å være fri for mangler i materiale og utførelse under normal bruk innen garantiperioden. Garantiforpliktelser for tilpassede produkter styres av separate kontrakter og dekkes ikke av dette dokumentet. 

Garantiperiode: Generelt gir Staba 24 måneders garanti siden datoen for forsendelsen. Hvis garantiperioden i den respektive kontrakten eller fakturaen er annerledes, har kontrakten eller fakturaperioden forrang. 

Staba Ansvar: Staba eneansvar under garantien er begrenset til enten reparasjon av manglene ved bruk av nye eller pussede deler, eller utskifting av de defekte produktene som returneres av direkte kjøpere. Staba forbeholder seg retten til å bruke erstatningskomponenter til eksterne enheter fra tredjeparter eller komponenter som ikke lenger er tilgjengelige fra originale leverandører. 

Unntak for garanti: Staba påtar seg intet ansvar som følge av følgende omstendigheter, der garantien blir ugyldig og opphører å tre i kraft.  1. Produktet er defekt etter at garantiperioden er utløpt.  2. Produktet har blitt utsatt for misbruk, misbruk, uaktsomhet, ulykke, manipulering, endring eller uautorisert reparasjon, enten ved et uhell eller av andre årsaker. Slike forhold vil bli bestemt av Staba etter eget og ubegrenset skjønn.  3. Produktet har blitt skadet på grunn av katastrofer eller ekstreme forhold, enten det er naturlig eller menneskelig, inkludert men ikke begrenset til flom, brann, lynnedslag eller kraftforstyrrelser.  4. Serienummeret på produktet er fjernet, endret eller ødelagt.  5. Garantien dekker ikke kosmetiske skader eller skadene som oppstod under forsendelsen. 

Utvidet garanti: Staba tilbyr en utvidet garanti som kan kjøpes fra vår salgsrepresentant når du bestiller. Gebyret for kjøp av utvidet garanti er trinnvis, basert på produktets salgspris.

For å hjelpe kunden med å gjenoppta normal drift så raskt som mulig og unngå utgifter på enheter som ikke er skadet, er vi ivrige etter å hjelpe deg med ekstern feilsøking og søke alle mulige måter å fikse enheten uten unødvendig tid og kostnad for å returnere enheten for reparasjon. Procedure Kunden hevder et problem, og tar kontakt med Staba-salgsrepresentant eller teknisk support ved å gi den detaljerte problembeskrivelsen i ord, bilder og / eller videoer.  Staba gjør det beste for fjern feilsøking.

Staba godtar kun retur fra direkte kjøpere. Hvis du har problemer med produktet vårt, kan du gå tilbake til der du kjøpte.

RMA-nummer: Før de defekte produktene returneres, bør kunden kontakte vår salgsrepresentant for RMA-skjemaet med det autoriserte RMA-nummeret, og fylle ut og sende tilbake til salgsrepresentanten eller info@stabamotor.com. Merk at RMA-nummeret må være angitt på utsiden av alle returnerte pakker. Staba kan nekte å tilby reparasjon eller erstatning av et produkt uten RMA og returnere produktet til kunden med fraktinnsamling.

Utløp: En RMA er gyldig i tretti (30) kalenderdager etter at Staba har utstedt den. Kunder må returnere produktet som er beskrevet i RMA innen tretti (30) dager, ellers kreves det en ny RMA.

Pakke Krav: Alle returnerte produkter må pakkes på riktig måte for å forhindre skader på forsendelsen.

Garantistatusbestemmelse: Når produktet er mottatt, bestemmer Staba garantistatusen ved å sjekke serienumrene og diagnostisere varene. En garantivare skal repareres eller byttes ut uten å kontakte kundene. Hvis en vare som ikke er garanti, krever reparasjon, sendes kunden et estimat av avgiftsskjema som de kan gjennomgå og signere hvis akseptabelt. Varer som ikke er garanti, vil ikke bli reparert uten kundens skriftlige tillatelse. Hvis en vare anses som ureparerbar, blir kunden kontaktet og har muligheten til (1) å få produktet returnert eller (2) få produktet skrotet.

Reparasjonsavgift: En garantivare skal repareres gratis. En vare som ikke er garanti, skal være ansvarlig for materialavgifter og reparasjonsgebyrer hvis det er aktuelt.

Fraktkostnader: i tilfelle garanti betaler kunden inngående frakt av det returnerte produktet, og Staba betaler utgående frakt av reparert eller erstattet produkt til kunden; i tilfelle ut av garantien, skal kunden betale både inngående og utgående fraktkostnad.

Den reparerte eller utskiftede maskinvaren garanteres for resten av den opprinnelige garantiperioden eller nitti (90) dager, avhengig av hvilken som er lengst. Retningslinjene kan endres etter eget skjønn, når som helst, uten forvarsel.